Detail akce:

Čekatelský kurs

zpět na archiv akcí
8. - 23.4.2005
Doporučený věk: nad 15 let

Zde je zatím k dispozici pár odkazů na zdroje a materiály související s náplní kursu a také odkaz na fotky (od Mravence a Lorda Losa Soba Mlče).

Odkazy

Oficiální stránky Junáka (ústředí) [všechny možné dokumenty najdete v sekci dokumenty]
- Stanovy [MS Word 237 kB]
- Charta českého skautingu na počátku 21. století [MS Word 37 kB]
- skripta ČZ [PDF 1.86 MB, nové vydání]
- Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka [PDF 360 kB]

Sbírka zákonů ČR:
- Lesní zákon 289/1995 [PDF 319 kB]
- Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 [PDF 287 kB]

Úmluva o právech dítěte