Detail akce:

Čekatelský kurs

zpět na archiv akcí
21. - 23.3.2003
Doporučený věk: nad 15 let

Zde je k dispozici pár odkazů a také materiály pro historii skautingu a myšlenkové základy od Hamouna.

Odkazy

Oficiální stránky Junáka (ústředí) [všechny možné dokumenty najdete v sekci dokumenty]
- Stanovy [MS Word 237 kB]
- skripta ČZ [PDF 1.86 MB, nové vydání]

Sbírka zákonů ČR:
- Lesní zákon 289/1995 [PDF 319 kB]
- Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 [PDF 287 kB]

Úmluva o právech dítěte

Skauting

Omlouvám se za různou kvalitu, snažil jsem se to aspoň upravit, aby to bylo čitelné - nevím, jestli to půjde třeba tisknout.
- Prameny
- Skauting u nás
- Prameny českého skautingu
- Principy skautské výchovy
- Tři základní principy skautingu
- Skautský slib a zákon
- Doby temna pro náš skauting
- Důležité svátky, fakta