O okresní radě

zpět na úvod

Organizační struktura

Junák – český skaut, okres Praha 5, z. s. je podle organizační struktury Junáka tzv. vyšší organizační jednotkou. Dělí se na základní organizační jednotky, kterými jsou střediska. V rámci středisek pak působí jednotlivé oddíly.

Nejvyšším orgánem okresu Praha 5 je sněm, který volí ostatní řídící orgány. Sněm se koná zpravidla jednou za 3 roky. Poslední volební sněm okresu Praha 5 se konal 6. prosince 2016.

Vrcholným řídícím orgánem mezi sněmy je rada vyšší organizační jednotky (v tomto případě tzv. okresní rada) složená ze členů volených sněmem, z vedoucích středisek a případně jmenovaných činovníků. Okresní rada se schází jednou měsíčně, s výjimkou hlavních prázdnin. Řídí, koordinuje a podporuje činnost středisek. Předseda rady je statutárním orgánem vyšší organizační jednotky.

Kontrolním orgánem je revizní komise, jejíž členy volí sněm.

Okresní rada

Členové okresní rady s rozhodujícím hlasem:
Předseda:Zbyněk Kocman
Místopředseda:David Kolda – LLSM
Volený člen a hospodář:Jakub Martínek – Škebloň
Volený člen a tajemník:Ivo Šíma – Sirka
Výchovný zpravodaj:Magdaléna Matochová – Berrita
Volený člen:Daniel Matocha – Vědobyl
Volený člen:František Holeček – Lousk
Volený člen:Aleš Zrak – Básník
Vedoucí 55. střediska Vatra:Petr Jandáček – Koumák (zástupce Ivo Šíma – Sirka)
Vedoucí 56. střediska Hiawatha:Ladislav Pelcl (zástupkyně Josefína Nedbalová – Joska)
Vedoucí 58. střediska Mawadani:Jan Kubovčiak (zástupkyně Kateřina Kočová – Krtek)
Vedoucí 76. střediska 5. květen:Jiří Procházka – Jíra (zástupce Ondřej Kunt – Kop)
Vedoucí 85. střediska Bílý Albatros:Eva Hladíková (zástupce Daniel Matocha – Vědobyl)
 
Členové okresní rady s poradním hlasem:
Předseda revizní komise:Jakub Zubatý
Členka revizní komise:Barbora Mengerová
Členka revizní komise:Kateřina Kočová – Krtek