Junák – český skaut, z. s.
http://www.skaut.cz/
Junák – český skaut, kraj Praha, z. s.
http://praha.skauting.cz/
Městská část Praha 5
http://www.praha5.cz/
Městská část Praha 7
http://www.praha7.cz/
Městská část Praha 13
http://www.praha13.cz/
Městská část Praha 16
http://www.mcpraha16.cz/